Sposób realizacji celów


1. Stworzenie zespołu osób kierujących  i realizujących cele i zadania Fundacji oraz podnoszenie ich kwalifikacji niezbędnych i zapewniających właściwą działalność Fundacji i jak najwyższe jej efekty.
2. Wykorzystanie środowiska przyrodniczego wraz z fauną i florą oraz infrastrukturą do pełnienia funkcji wypoczynkowych, rekreacyjnych, sportowych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych, oświatowych, rozrywkowych, integracyjnych gospodarstwa opiekuńczego..
3. Dostosowanie istniejącej infrastruktury do realizacji celów Fundacji oraz rozbudowa infrastruktury, (w tym budynków) w zakresie umożliwiającym jak najwyższe standardy i efekty działalności.
4. Wykorzystanie posiadanych zwierząt w gospodarstwie i ich przygotowanie do celów terapeutycznych.
5. Organizacja warsztatów terapii zajęciowej z wykorzystaniem zwłaszcza drewna, wikliny, trzciny, słomy, kamienia, oraz produktów żywnościowych pochodzących z gospodarstwa (ryb, raków, mleka, jaj, warzyw, owoców itp.).
6. Pozyskanie środków finansowych i materialnych na realizację celów Fundacji, oraz poszerzenie działalności Fundacji o działalność gospodarczą.
7. Nawiązywanie współpracy z wszystkimi, których cele działalności są zbieżne z celami Fundacji.
8. Realizacja zadań wynikających z celów statutowych, zależnie od istniejących możliwości, warunków, środków finansowych, przyjętych do realizacji umów i zleceń.  

Translate »